Akkrum – Nes

De naam Akkrum komt men voor het eerst tegen in 1350, toen nog onder de naam Ackrom. De bevolking vond in die tijd een bestaan in veeteelt, visserij, handel en ambacht. Door de centrale ligging aan de rivier de Boarn en aan open vaarwater en de bereikbaarheid per weg en spoor, is Akkrum uitgegroeid tot een geliefd recreatiedorp.

Akkrum
Over het ontstaan van de naam Akkrum gaat een oude legende.
De twee reuzen Manke Meine en Kromme Knilles zouden omstreeks 1400 een sloot hebben gegraven, die de verschillende nederzettingen met elkaar moest verbinden.
Lucht foto
Tijdens de werkzaamheden ontdekte Knilles een enorme bocht in de vaart, ter hoogte van    het huidige Akkrum, en riep tegen Meine: “Ach Krom!”. De boeren in de nederzetting hoorden dit en vonden dit een mooie naam voor hun dorp.
Een beeld van de twee reuzen houdt de legende levend. Bij binnenkomst via de Ljouwerterdyk wordt uw aandacht meteen getrokken door Coopersburg. Dit gebouw uit 1900 ontleent zijn naam aan Folkert Harmen Kuipers die op 22-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten emigreerde, waar hij een vermogend zakenman werd. Tijdens een jaarlijks bezoek  aan zijn ouders viel hem de armoede onder de bevolking op. Kuipers die zijn naam had omgedoopt tot Cooper, riep een stichting in het leven, die tot doel had de armen onderdak en verzorging te geven. Coopersburg werd toen gebouwd. Coopersburg wordt omgeven door een fraai aangelegde tuin en een wandelpark met een mausoleum, waarin de lichamen van het echtpaar Cooper zijn bijgezet.

Tegenwoordig is Akkrum een levendig watersportdorp met uitstekende overnachtingsmogelijkheden, een breed winkelbestand, gezellige bars en restaurants en prachtige historische gebouwen. Akkrum ligt aan het begin van de Turfroute; een mooie start van een prachtige vaarroute.

Nes
Het dorpje Nes wordt vaak in één adem genoemd met Akkrum.  Aan de Kleasterwei ligt het kerkhof op de deels afgegraven terp. Deze is een overblijfsel van het Nesser Klooster van de Duitse Orde.
Op het kerkhof staat een klokkenstoel uit 1960. Een klokkenstoel is een houten toren met een eenvoudig dak, waaronder één of meerdere klokken zijn opgehangen. Veelal verrezen deze bouwwerken, die ook wel torens der armen werden genoemd, in streken waar geen geld was voor een kerk of een stenen toren. Zo kon men toch de klok luiden.