De Lege Geaën

Ten westen van Grou ligt een groene oase van rust en ruimte.

Verspreid in het gebied ligt een aantal kleine dorpjes, die ieder hun eigen verhaal vertellen. Een deel van het gebied wordt aangeduid met de naam Lege Geaën, wat lage stukken land betekent. Het is een laagliggende kleistreek tussen hogere gronden langs de oude Middelzee. Poppenwier, Tersoal en Sibrandabuorren zijn drie dorpen in dit gebied, waarvan Sibrandabuorren is het grootst  met 400 inwoners. Blikvanger in dit dorp is de prachtige brug over de Sibrandabuorsterfeart, die in de 19e eeuw de bereikbaarheid over de weg aanmerkelijk vergrootte. Het waterrijke karakter van het gebied komt ook tot uiting in Tersoal, dat vroeger werd doorkruist met vaarten en bruggetjes. De middeleeuwse kerk van omstreeks 1333 staat veilig op een terp gebouwd en heeft een voor de streek zo typische zadeldaktoren.

Ook het terpdorp Poppenwier kent een rijke historie, hoewel slechts de hervormde kerk daar nog een overblijfsel van is. In de late middeleeuwen gaf het nonnenklooster Engwerd (op de weg van Poppenwier naar Raerd) onderdak aan de grauwe begijnen.