Jirnsum

Op grote afstand herkenbaar door de grootste FM-zender in Nederland.

Een dorp met ongeveer 1345 inwoners, gelegen in het midden van Fryslân, aan de rivier de Boarn. Het is een heel oud dorp, plaatsen waarvan de naam eindigt op “werd” of “sum” (=heem) zijn ontstaan in de 7e of 8e eeuw. Jirnsum betekent waarschijnlijk Earn-heem of Earn-um, het grondgebied van iemand met de naam Earn. In 1399 wordt Jirnsum voor het eerst schriftelijk genoemd. In 1476 schrijft men Yrnesum en Yrnsum. Door een raadsbesluit van de gemeente Boarnsterhim tot invoering van officiële Friese plaatsnamen wordt vanaf 1 februari 1989 de naam Jirnsum gebruikt.

Van oorsprong kent Jirnsum een lintbebouwing langs de Boarn, waar de activiteiten plaatsvinden. Door uitbreidingen, het aanleggen van een rondweg en de dorpsvernieuwingen heeft het dorp zich ontwikkeld tot een plaats waar het prettig wonen is en waar velen emplooi vinden in de industriële en recreatieve sector. Naast de kern van het dorp heeft Jirnsum een prachtig buitengebied dat in het zuiden wordt begrensd door het Prinses Margrietkanaal; in het oosten door de Boarn en in het noorden door de Moezel.
Sinds 1973 functioneert de oude openbare lagere school als dorpshuis. Ná een ingrijpende verbouwing in 1991 kreeg het de naam “It Kattehus” (naar de scheldnaam van de Jirnsumer katten). De jeugdclub heeft hier haar onderkomen en de peuters hebben hier hun plek in “It Kattekuorke”. Daarnaast is het de pleister- en vergaderplaats voor groepen en verenigingen. Het dorpshuis is door verschillende omstandigheden in verval geraakt maar een nieuw interim-bestuur maakt een “plan van aanpak” voor renovatie en onderzoekt de mogelijkheden naar het voortbestaan van een levendig dorpshuis.

Verkoop van camping Molehiem, eind 2001, opent de weg naar vele nieuwe uitdagingen in Jirnsum. Wensen zijn er genoeg, nu de uitvoering.
Hierbij moeten we niet vergeten de vele vrijwilligers die een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Jirnsum. Na een ingrijpende dorpsrenovatie is het oude hart van Jirnsum veranderd in één van de mooiste voorbeelden van een lintdorp in de provincie Fryslân.