Warten

Warten is een landbouwdorp met typisch Friese doorkijkjes en oude historische panden.

Voor het jaar 1000 kwam hier al bewoning op de terpen voor. Tot in het begin van de 19e  eeuw was Warten geïsoleerd en waren de bewoners aangewezen op de waterverbindingen. Pas rond 1865 zijn er wegverbindingen gerealiseerd. Nog steeds is het water belangrijk voor Warten. Zo bevindt zich buiten Warten, aan de Rochsleat, een grote jachthaven met meer dan 500 ligplaatsen.
In de onmiddellijke nabijheid van Warten ligt het natuurpark i.o. en recreatiegebied de Alde Feanen. In dit voormalige veengebied waart de geest rond van de Smid van Earnewâld, ofwel de Langesleattemer Man. Vele volksverhalen zijn hierover in omloop. Eén van deze verhalen wordt verteld in het fietsrouteboekje met legendes en volksverhalen, dat bij de VVV te koop is. Wie geïnteresseerd is in het boerenleven van weleer zou eens een bezoek moeten brengen aan de Oude Friese Greidbuorkerij.
Deze boerderij uit 1700 is van het type Langhuisboerderij en is het laatst overgebleven exemplaar in Fryslân. In de boerderijenwandelroute vindt u informatie over andere boerderijtypen in Mid-Fryslân.