Wergea – Warstiens

Wergea is echt één van die dorpen in Mid-Fryslân, die men bezocht móet hebben. Op circa 2 km. afstand van Wergea is de boeren-gemeenschap Warstiens gelegen, met zo’n 40 inwoners.

Wergea
Eeuwenlang is de Wargastervaart de kortste verbinding geweest tussen noord en zuid Friesland. Eertijds werd de route intensief bevaren door de beroepsscheepvaart, een soort kleine handelsvaart. De schepen werden voortbewogen door wind-en/of mankracht. De lading bestond vooral uit aardappelen en graan vanuit het noorden naar het zuiden en in omgekeerde richting werd vooral de brandstof turf vervoerd.

Wergea ligt heel centraal op de vaarroute. Veel schippers gingen er voor de wal om er inkopen te doen voor hun grote gezinnen. Al gauw breidde de bevolking van Wergea zich uit. Oliemolens verrezen, slagers, bakkers, schaatsmakers en vele anderen probeerden een graantje van de welvaart mee te pikken. Daarnaast was er veel nijverheid aan huis. Winkeltjes voor touw, drank, petroleum, lijnkoeken, teer enz. Soms waren er wel twee zaakjes in één huis.

De vaart ligt er nog steeds. Maar nu wordt het water druk bevaren door de pleziervaart. In Wergea wordt de vaart gekruist door een drukke weg. Wergea is dus uitstekend bereikbaar over het water en over de weg. Voor de pleziervaart zijn er uitstekende voorzieningen, zoals een mooie passantensteiger en een toiletgelegenheid.

Ondanks het naast gelegen Leeuwarden heeft de middenstand zich prima weten te handhaven. Kleine neringdoenden zijn er nog. Tijdens een wandeling door het dorp zult u ze zeker ontdekken. Wergea is een eigentijds dorp met een rijke historie. De oude, met mooie door-kijkjes doorspekte, dorpskern nodigt uit tot een wandeling. In het dorp is ook een museum, vele oude monumenten en de beeldengroep van Afke’s Tiental.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan voor een middag, een dag of langer naar Wergea. Het dorp van rust met zijn vriendelijke bewoners.

Warstiens
Op de terp bevindt zich een kerk waarvan de toren aan de oostzijde is gebouwd. Zeer ongebruikelijk als men bedenkt dat deze gewoonlijk aan de westzijde is gesitueerd. De Middeleeuwse klok uit 1252 bevindt zich in het Nationaal Beiaard Museum te Asten.